Links

VERZEKERINGEN
                                                                                            
Vivium : http://www.vivium.be/index.php?id=1&L=0
Allianz : http://www.allianz.be/allianz/nl/index.asp
Fidea : http://www.fidea.be/Templates/Home.aspx?id=68&LangType=2067&tg=3
AG Insurance : http://www.aginsurance.be/Pages/Default.aspx
AXA : https://www.axa.be/ab/pages/welcome.aspx
DKV : http://www.dkv.be/
DAS : http://www.das.be/das/EWCM/ewcm.nsf
Euromex : http://www.euromex.be/nl/
Arces : http://www.arces.be/nl/welkom.aspx
Europ Assistance : http://www.europ-assistance.be/
SectorCatalog : http://www.sectorcatalog.be/legal?language=2


Algemeen

Huurcalculator : http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/huurcalculator/
Wegcode www.wegcode.be
Federale Overheidsdienst: Inschrijving voertuigen (DIV): www.mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving
Tarieven verkeersbelasting : https://belastingen.fenb.be/vfp-portal-pub2-web/simulatieVerkeersbelasting.html;jsessionid=926e2f1c3af330f49a808ec7a95f#/q/top
Tariferingsbureau Auto: 
www.bt-tb.be
Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen: www.fvf.be
Beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen: www.assuralia.be
Iban en Bic code van uw rekeningnummer : 
www.ibanbic.be